TALLER D’OBJECTES, MECANISMES I MODES

en castellano abajo
TALLER D’OBJECTES, MECANISMES I MODES
impartit per XAVI BOBÉS
del 27 de setembre a l’1 d’octubre de 2010 a PontósFestival Mapa 2010 et proposa apropar-te al món dels objectes i la tecnologia casolana de la mà d’un dels més originals creadors del teatre d’objectes català.
Taller d’objectes, mecanismes i modes, impartit per Xavi Bobés

Dirigit a tothom que tingui ganes d’investigar l’expressivitat poètica dels objectes quotidians que ens envolten. En aquest taller ens aproparem a tots aquells objectes utilitzats pels veïns de Pontós al llarg dels anys per intentar fer la vida una mica més fàcil: eines, gadgets rudimentaris, invents casolans, objectes tecnològics obsolets… Estris acumulats al llarg dels anys amb l’objectiu principal de fer possible la transformació: obrir, tancar, tallar, enganxar, escorxar, separar, pintar, escoltar, veure…
A partir de tots ells intentarem acostar-nos, mitjançant el joc i la imaginació, a la seva realitat, a la seva utilitat, tot cercant les dinàmiques de manipulació, d’acció.
Observar i manipular a partir del record, de l’associació lliure, de l’accident, de l’evidència, de l’absurd, de l’obstinació. I una vegada submergits en el caos, reinventar-ne el seu ús poètic, o la seva inutilitat artística.
La bellesa dels mecanismes i el pas del temps. Els enigmes que plantegen, la revelació de la nostra quotidianitat. Tots aquests objectes ens poden facilitar la vida, o bé fer-la terriblement complexa.

El poder dels objectes roman en tot allò incomprensible que transmeten.


Xavi Bobés
El seu compromís artístic en el món de la creació sempre ha estat lligat a la recerca d’un llenguatge personal propi que ha anat desenvolupant durant els darrers deu anys d’activitat teatral. El 2003 va crear la seva pròpia companyia, Playground, la qual defineix com un joc escènic, un mètode de treball i investigació del món de l’objecte quotidià, dotant-lo de nous discursos en contextos sorprenents que tenen cabuda en un món imaginari.
www.playgroundvisual.com


DATES, INSCRIPCIONS I PREUS

Del 27 de setembre a l’1 d’octubre.
Presentació pública el 2 d’octubre en el marc del Festival Mapa.
Horari: de 18.30 a 21.30 h. A la capella de Ca n’Oliver.
Nombre de places: 12.
Preu: 65 € (inclou entrades per a tots els espectacles del festival).
Reserves: info@festivalmapa.com / 685644508.
Per allotjar-vos a Pontós, consulteu www.canoliver.com.


castellano

TALLER DE OBJETOS, MECANISMOS Y MODOS
impartido per XAVI BOBÉS
del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2010 en Pontós


Festival Mapa 2010 te propone acercarte al mundo de los objetos y la tecnología casera de la mano de uno de los más originales creadores del teatro de objetos catalán.
Taller de objetos, mecanismos y modos, impartido por Xavi Bobés

Dirigido a todos aquellos que tengan ganas de investigar la expresividad poética de los objetos cotidianos que nos rodean. En este taller nos acercaremos a todos aquellos objetos utilizados por los vecinos de Pontós a lo largo de los años para intentar hacer la vida una poco más fácil: herramientas, gadgets rudimentarios, inventos caseros, objetos tecnológicos obsoletos… Aparatos acumulados a lo largo de los años con el objetivo principal de hacer posible la transformación: abrir, cerrar, cortar, pegar, despellejar, separar, pintar, escuchar, ver…
A partir de todos ellos intentaremos acercarnos, por medio del juego y la imaginación, a su realidad, a su utilidad, buscando las dinámicas de manipulación, de acción. Observar y manipular a partir del recuerdo, de la asociación libre, del accidente, de la evidencia, del absurdo, de la obstinación. Y una vez sumergidos en el caos, reinventar su uso poético, o su inutilidad artística.
La belleza de los mecanismos y el paso del tiempo. Los enigmas que plantean, la revelación de nuestra cotidianidad. Todos estos objetos nos pueden facilitar la vida, o bien hacérnosla terriblemente compleja.

El poder de los objetos reside en todo lo incomprensible que transmiten.


Xavi Bobés
Su compromiso artístico en el mundo de la creación ha estado siempre ligado a la búsqueda de un lenguaje personal propio que ha ido desarrollando durante los últimos diez años de actividad teatral. En 2003 creó su propia compañía, Playground, que define como un juego escénico, un método de trabajo e investigación del mundo del objeto cotidiano, dotándole de nuevos discursos en contextos sorprendentes que tienen cabida en un mundo imaginario.
www.playgroundvisual.com


FECHAS, INSCRIPCIONES Y PRECIOS

Del 27 de setiembre al 1 de octubre.
Presentación pública el 2 de octubre en el marco del Festival Mapa.
Horario: de 18.30 a 21.30 h. En la capilla de Ca n’Oliver.
Número de plazas: 12.
Precio: 65 € (incluye entradas para todos los espectáculos del festival).
Reservas: info@festivalmapa.com / 685644508.
Para alojaros en Pontós, consultar www.canoliver.com.

No hay comentarios: